Tel: 0032479796189
Studeerde In Hasselt Academie van kunsten ,
Lerares Tekenen en schilderen
 
 
 
De schilderijen van Ingrid Paulussen tonen portretten waarop met precisie en groot gevoel van schoonheid jonge vrouwen/kinderen zijn afgebeeld zonder een exacte weergave van specifieke personen te zijn. Ingrid is geobsideert door de mens, de beeldtaal van lichaam en geest.
De wijze van schilderen, eerst aquarel daarna acryl/olieverf, en de toevoeging van vervreemdende objecten aan de portretten, of  net het vervagen en weglaten, verlenen de schilderijen een mate van abstractie. 
 
 
 
Oog en oog met haar schilderijen gaan persoonlijke associaties onmiddellijk met het beeld aan de haal. Je herkent een portret, maar als je langer kijkt, word je aandacht getrokken naar andere aspecten.
 
Niet zozeer de realistische gelijkenis speelt de hoofdrol, maar de kunstmatige ingrepen, de vreemde toevoegingen van voorwerpen en de quasi nonchalante wijze van schilderen, verleiden het kijken. 
 
 

 

The paintings of Ingrid Paulussen show portraits in which precision and great sense of beauty young models are depicted without being an exact representation of specific individuals.

The technic of painting, watercolor then cover with acrylic and oil, forming te addition of alienating objects to the models, or just fade and omitting the paintings, provide a high level of abstraction attention to the other aspects.

Not so much the realistic likeness plays the leading role, but the artificial interventions, the strange additions of objects and almost impersonal manner of painting,seduce looking.