Tel: 0032479796189

paulusseningrid@gmail.com

 

Ingrid wil tijdloze schoonheid brengen in het leven van alle dag. Plezier en spelen daar gaat het om!

Zij vertelt in haar kunst persoonlijke verhalen over schoonheid en emoties ,de dingen die zij ziet en ervaart uit haar omgeving.

Ingrid kiest vaak voor de vrouw als onderwerp. De vrouw staat voor mooi, aantrekkelijk, verleidelijk.

Het geschilderde portret, volmaakt en esthetisch ondergaat in de laatste fase een verandering door gebruik van materiaal en kleur.

Dit resulteert in esthetische, vernieuwende portretten die faccineren .

Ingrid haar kunst kenmerkt zich door haar techniek en materiaalkeuze. 

Dit zorgt ervoor dat je verrast wordt, dat je steeds weer nieuwe dimensies ontdekt, en dat het werk een heel eigen  persoonlijke signatuur heeft.

Portretten die de toeschouwer blijven boeien door een balans tussen perfectie , esthetiek en speelsheid.

Een beeld dat balanceerd tussen figuratie en abstractie .

Zij gebruikt daarbij eigen beeldmateriaal, maar ook beelden uit de moderne maatschappij. Beelden die herkenning en herinneringen oproepen. 

 

Ingrid wants to bring timeless beauty into the life of all day. Fun and play there it is!

She tells in her art personal stories about beauty and emotions, the things she sees and experiences from her surroundings.

Ingrid often chooses the woman as a subject. The woman stands for beautiful, attractive, seductive.

The painted portrait, perfect and aesthetic, undergoes a change through the use of material and color in the final phase. This results in aesthetic, innovative portraits that freak out.

Ingrid's art is characterized by her technique and material choice. This causes you to be surprised that you constantly discover new dimensions, and that the work has a very personal personal signature.

Portraits that keep the spectator captivated by a balance between perfection, aesthetics and playfulness. An image that balances between figuration and abstraction.

She uses her own footage, as well as images from modern society. Images that call for recognition and memories.