Tel: 0032479796189

paulusseningrid@gmail.com

Ingrid Paulussen transformeerd portretten naar een figuratief abstraherend beeld.

Haar werk symboliseert het thema schoonheid, begeerlijkheid maar ook de kwestbaarheid van de vrouw. 

De begeerlijkheid van de vrouw is tevens haar kwetsbaarheid!

De vrouw als symbool voor schoonheid en aantrekkelijkheid is een onuitputtelijke bron voor Ingrid's schilderijen.

Dit resulteerd in esthetische vernieuwende portretten in 2D/3D die fascineren.

 

Balans:

Ingrid haar portretten balanceren tussen figuratie en abstractie. De techniek die haar hierbij helpt, is het verwerken van verschillende soorten papier op haar geschilderde portretten.

Het omslagpunt maar ook de balans in dit proces fascineert!

 

Techniek 2D/3D:

De onalledaagse technieken die Ingrid toepast zorgt ervoor dat je verrast wordt, dat je steeds weer nieuwe dimensies ontdekt (2D/3D), en dat het werk een heel eigen persoonlijke signatuur heeft. Portretten die de toeschouwer blijven boeien door een balans tussen perfectie, esthetiek en speelsheid.

De meeste doeken hebben een grote gelaagdheid. Vele 'pogingen' schuilen onder de uiteindelijke werken. In het eindresultaat zijn die lagen van groot belang, Zij verschaffen diepte en rijkdom aan de werken.

 

 

 

The desirable of the woman is also her vulnerability!

Ingrid tells in her art, something about the desirable, the beauty and vulnerability of the woman. The woman as a symbol of beauty and attractiveness is an inexhaustible source for Ingrid's paintings.

This results in aesthetic innovative portraits in 2D / 3D that fascinate.

Balance:

Ingrids portraits balancing between figuration and abstraction. The technique that helps her with this is the processing of different types of paper on her painted portraits.

The turning point but also the balance in this process fascinates! 

Technique 2D / 3D:

The unusual techniques that Ingrid uses, ensures that you are surprised, that you discover new dimensions (2D / 3D), and that the work has its own personal signature. Portraits that keep the observer captivated by a balance between perfection, aesthetics and playfulness.

Most of the canvases have a large layering. Many 'attempts' are hidden under the final works. In the final result those layers are of great importance. They provide depth and richness to the works.