Tel: 0032479796189

paulusseningrid@gmail.com

Ingrid Paulussen transforms portraits into a figurative abstract image. Her work symbolizes the theme of beauty, desire, but also the vulnerability of women.

The woman as a symbol of beauty and attractiveness is an inexhaustible source for Ingrid's paintings. This results in aesthetic and fascinating portraits in 3D.
Balance:
The portraits of Ingrid balance between figuration and abstraction. The technique that helps her with this is the processing of different types of paper on her painted portraits.
Technic:
The unusual techniques that Ingrid applies ensure that you are surprised, that you constantly discover new dimensions and that the work has its own personal signature. Portraits that keep the observer captivated by a balance between perfection, aesthetics and playfulness.
The paintings have a great layering. Many 'attempts' are hidden under the final works. In the final result, these layers are of great importance. They provide depth and richness to the portraits.
 
 
Ingrid Paulussen verwandelt Porträts in ein figuratives abstraktes Bild. Ihre Arbeit symbolisiert das Thema Schönheit, Verlangen, aber auch die Verletzlichkeit von Frauen.
Die Frau als Symbol für Schönheit und Attraktivität ist eine unerschöpfliche Quelle für Ingrids Bilder. Daraus ergeben sich ästhetische und faszinierende Porträts in 3D.
Balance:
Die Porträts von Ingrid balancieren zwischen Figuration und Abstraktion. Die Technik, die ihr dabei hilft, ist die Verarbeitung verschiedener Papiersorten auf ihren gemalten Porträts.
Technik:
Die ungewöhnlichen Techniken, die Ingrid anwendet, sorgen dafür, dass Sie überrascht sind, ständig neue Dimensionen entdecken und das Werk eine persönliche Handschrift hat. Porträts, die den Betrachter durch ein Gleichgewicht zwischen Perfektion, Ästhetik und Verspieltheit fesseln.
Die Tücher haben eine tolle Schichtung. Viele "Versuche" sind unter den letzten Arbeiten verborgen. Letztendlich sind diese Schichten von großer Bedeutung, sie verleihen den Porträts Tiefe und Fülle.
 
 
Ingrid Paulussen transformeert portretten naar een figuratief abstraherend beeld.Haar werk symboliseert het thema schoonheid, begeerlijkheid maar ook de kwetsbaarheid van de vrouw. 
De vrouw als symbool voor schoonheid en aantrekkelijkheid is een onuitputtelijke bron voor Ingrids schilderijen.Dit resulteert in esthetische en fascinerende portretten in 3D.
Balans:
De portretten van Ingrid balanceren tussen figuratie en abstractie. De techniek die haar hierbij helpt, is het verwerken van verschillende soorten papier op haar geschilderde portretten.
Techniek:
De onalledaagse technieken die Ingrid toepast zorgen ervoor dat je verrast wordt, dat je steeds weer nieuwe dimensies ontdekt en dat het werk een heel eigen persoonlijke signatuur heeft. Portretten die de toeschouwer blijven boeien door een balans tussen perfectie, esthetiek en speelsheid.
De doeken hebben een grote gelaagdheid. Vele 'pogingen' schuilen onder de uiteindelijke werken. In het eindresultaat zijn die lagen van groot belang, Zij verschaffen diepte en rijkdom aan de portretten.